Dobrý den,

vítám Vás na mých webových stránkách, které jsou, možná k Vašemu překvapení,  poměrně stručné. Myslím si totiž, že klienta, tím spíše někoho, kdo teprve klientem může být, je zbytečné zatěžovat přílišným množstvím informací.

Nejprve pár informací týkajících se mého profesního života:

  • 1986 jsem ukončil studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • 1988 jsem získal titul JUDr. na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • následovala praxe v právním oddělení společnosti Řízení letového provozu ČR
  • 1991 – 92 advokátní koncipient 
  • 1992 na základě složení advokátních zkoušek jsem byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory pod pořadovým číslem 02363 – mám tedy více než dvacetiletou advokátní praxi
     
Jsem samostatně pracující advokát, což znamená, že Vaší kauze se od počátku do konce budu věnovat osobně a nebudete „předáváni“ jiným právníkům, tedy „někomu, kdo má právě službu“.
 

JUDr. František Vokůrka - advokát
mobil +420 775 288 064

telefon +420 236 181 728
e-mail: info@judrvokurka.cz  

kancelář: Jeseniova 55, Praha 3

osobní konzultace jen po předchozí domluvě