Právní služby

Zaměřuji se na široké spektrum právní pomoci typické pro advokacii v jejím klasickém pojetí, a to na:

  • trestní právo
  • občanské právo
  • rodinné právo
  • obchodní právo
  • exekuční řízení


Trestní právo:

 • trestní obhajoby
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastupování na veškerých jednáních, kdy je občan předvolán na policii
 • sepisy trestních oznámení


Občanské právo:

 • zastupování u soudů ve všech typech soudní agendy občansko-právních sporů, tedy např. ve sporech o finanční plnění (zaplacení kupní ceny, ceny díla, nájemného, náhrady škody, vrácení půjčky apod.), o určení vlastnictví k věcem movitým i nemovitým včetně např. žalob na jejich vyklizení atd.
 • smluvní agenda:
  • kupní a darovací smlouvy o převodech nemovitostí
  • smlouvy o dílo mezi občanem a firmou
  • smlouvy o půjčce včetně zajištění půjčky
  • nájemní a podnájemní smlouvy
  • smlouvy o smlouvách budoucích


Obchodní právo:

 • zastupování ve sporech z obchodních smluv a závazků
 • smlouvy mezi firmami, (tzn. nezabývám se zakládáním a transformací obchodních společností)


Rodinné právo:

 • rozvody manželství
 • vypořádání společného jmění manželů včetně práv bydlení
 • úprava poměrů rodičů k nezletilým dětem v době do a po rozvodu (např. svěření dětí do péče jednoho z rodičů a stanovení vyživovací povinnosti, tzv. střídavá péče)
 • dědické právo 

JUDr. František Vokůrka - advokát
mobil +420 775 288 064

telefon +420 236 181 728
e-mail: info@judrvokurka.cz  

kancelář: Jeseniova 55, Praha 3

osobní konzultace jen po předchozí domluvě